KONTAKT

Inwentaryzacje dendrologiczne
 

Polega na ilościowym opisie stanu faktycznego roślinności takiej jak drzewa i krzewy, przy ogólnym rozpoznaniu gatunków na określonym terenie. Wykonywane są opisy gatunku, pomiary pierśnicy, obwody pni, powierzchnię krzewów, zdjęcia, mapy, tabele stanu zdrowotnego zinwentaryzowanego obszaru.

KONTAKT

Inwentaryzacje  siedliskowe, fitosocjologiczne
 
Polega na stwierdzeniu występowania w zasięgu oddziaływania inwestycji siedlisk przyrodniczych oraz chronionych, rzadkich lub zagrożonych gatunków roślin (drzew), mchów, grzybów i porostów, bezkręgowców, ryb i minogów, płazów i gadów, ptaków, ssaków (w tym nietoperzy). Dodatkowo na wskazanym obszarze opisywany jest krajobraz przyrodniczo-antropogeniczny.

KONTAKT

Inwentaryzacje przyrodnicze

EKSPERTYZY, RAPORTY, WNIOSKI.

Wyróżnia nas bogate doświadczenie, skrupulatność i zaangażowanie w każdy podjęty projekt. Na rynku dokumentacji środowiskowej działamy od ponad trzech lat, a w tym czasie udało nam się z sukcesem zrealizować ponad 100 projektów. Bogate doświadczenie i zorganizowana praca w terenie naszego zespołu powoduje, że udostępniamy wyłącznie korzyści płynące z rzetelnej pracy, które niemal zawsze jest wykonywana z ludźmi i dla ludzi przy uwzględnieniu wszystkich elementów środowiska. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie i zapewniamy profesjonalną obsługę i doradztwo na każdym etapie współpracy.

Oferujemy Państwu wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, która jest niezbędnym elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko czy planowanej wycinki drzew.

inwentaryzacje

INWENTARYZACJE PRZYRODNICZE

Dokumentacja środowiskowa inwestycji

LinkedIn

DataS Mateusz Samson

Copyright ©2023 by DataS