KONTAKT

DOKUMENTACJE ŚRODOWISKOWE

Decyzja o warunkach zabudowy
 
O decyzję o warunkach zabudowy staraj się, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a chcesz zmienić jej sposób zagospodarowania. Niekiedy wymagana jest Karta informacyjna przedsięwzięcia w celu uzyskania WZ czy PnB.
 
Pozwolenie zintegrowane
 
Pozwolenie zintegrowane będzie ci potrzebne, jeśli chcesz prowadzić instalację, która może zanieczyścić środowisko. To, czy potrzebujesz pozwolenia zintegrowanego zależy od rodzaju i skali działalności prowadzonej w instalacji.
 
Pozwolenie wodnoprawne
 
Realizacja niektórych przedsięwzięć wymaga zgłoszenia wodnoprawnego, zamiast uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jednakże, jeśli chcesz zrealizować przedsięwzięcie, które wymaga pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, to odpowiednia jednostka Wód Polskich załatwi twoją sprawę w ramach jednego postępowania. Zakończy się ono wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.
 
Zgłoś instalację emitującą gazy lub pyły do powietrza
 
Posiadasz kocioł grzewczy, suszarnię, chlewnię? Wszystkie te urządzenia stacjonarne to instalacje, które emitują do powietrza rozmaite substancje.
 
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 
Urządzenia takie jak kocioł grzewczy, suszarnia czy chlewnia to instalacje emitujące do powietrza rozmaite substancje. Jeśli emisja odbywa się w sposób zorganizowany, czyli na przykład poprzez komin lub przy pomocy wentylacji mechanicznej, wprowadzanie substancji do powietrza z tych instalacji wymaga z reguły pozwolenia.
 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Inaczej decyzja środowiskowa wskaże ci w jaki sposób masz wykonać inwestycję (przedsięwzięcie), tak aby jak najmniej pogorszyć stan środowiska. Jest wydawana po przeprowadzeniu przez urząd oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i konieczna, jeśli inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko. 

Uzyskaj decyzję lub pozwolenie w zakresie dokumentacji środowiskowej

EKSPERTYZY, RAPORTY, WNIOSKI.

Wyróżnia nas bogate doświadczenie, skrupulatność i zaangażowanie w każdy podjęty projekt. Na rynku dokumentacji środowiskowej działamy od ponad trzech lat, a w tym czasie udało nam się z sukcesem zrealizować ponad 100 projektów. Naszym klientom zapewniamy kompleksowe rozwiązania projektowe. Potrafimy elastycznie łączyć wymagania odnośnie infrastruktury i budownictwa z wymogami ochrony środowiska. Do każdego zadania podchodzimy indywidualnie i zapewniamy profesjonalną obsługę i doradztwo na każdym etapie współpracy.

Oferujemy Państwu kompleksowe wykonanie dokumentacji środowiskowej wymagane przez prawo ochrony środowiska oraz ustawy na każdym etapie funkcjonowania inwestycji.

Dokumentacja środowiskowa inwestycji

LinkedIn

DataS Mateusz Samson

Copyright ©2023 by DataS 

dokumentacja